LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 31
Podczas przeprowadzania inwentaryzacji w aptece, zauważasz, że liczba niektórych produktów leczniczych nie zgadza się z danymi w systemie informatycznym. Które z poniższych działań powinieneś podjąć jako pierwsze?

A.
B.
C.
D.