LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 31
Podczas inwentaryzacji w aptece, stwierdzasz, że brakuje pewnej ilości leków. Które z poniższych działań jest najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.