LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 22
W danych katalogowych diody prostowniczej podany jest maksymalny średni prąd obciążenia (Ifav) i maksymalny szczytowy prąd przewodzenia (Ifsm). Pomiędzy tymi wielkościami zachodzi zależność

A.
B.
C.
D.