LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 3
Określ, jakie zmiany w zachowaniu mogą świadczyć o problemach emocjonalnych u dziecka.

A.
B.
C.
D.