LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 37
Podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na dziecku, ile oddechów ratowniczych powinno się wykonać po każdym cyklu 30 ucisków klatki piersiowej?

A.
B.
C.
D.