LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 28
Które z poniższych przedmiotów powinny znaleźć się w apteczce pierwszej pomocy przeznaczonej do opieki nad dziećmi?

A.
B.
C.
D.