LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 14
Zidentyfikuj problem wychowawczy na podstawie poniższej tabeli prezentującej zachowanie 7-letniego Jakuba.
Zachowanie Częstotliwość
Agresja wobec rówieśników Raz na tydzień
Kłamstwa Codziennie
Brak szacunku dla dorosłych Raz na dwa dni
A.
B.
C.
D.