LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 26
Jako opiekunka dziecięca, masz za zadanie zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko dla dzieci pod twoją opieką. Które z poniższych działań NIE jest zalecane w celu zapobiegania chorobom wieku dziecięcego?

A.
B.
C.
D.