LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 26
Zidentyfikuj, która z poniższych zabaw jest najbardziej odpowiednia dla rozwijania zdolności społecznych 5-letniego dziecka.

A.
B.
C.
D.