LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 28
Rozważ, które z poniższych zabaw mogą pomóc w rozwijaniu zdolności językowych 2-letniego dziecka. Która z nich będzie najbardziej odpowiednia?

A.
B.
C.
D.