LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 29
Wybierz zabawę, która najlepiej przyczynia się do rozwoju emocjonalnego dziecka.

A.
B.
C.
D.