LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 14
Jaka technika jest najbardziej skuteczna w stymulowaniu mowy u dzieci, które są nieśmiałe lub mają trudności z wyrażaniem siebie?

A.
B.
C.
D.