LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Zauważasz, że dziecko ma trudności z koordynacją ruchów, a także z utrzymaniem równowagi. Jaki analizator może być odpowiedzialny za te deficyty?

A.
B.
C.
D.