LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 14
Zakładasz warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wybierz technikę plastyczną, która będzie najbardziej odpowiednia dla tej grupy wiekowej.

A.
B.
C.
D.