LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 4
Jaki jest główny cel stosowania norm międzynarodowych, europejskich i krajowych w rolnictwie?

A.
B.
C.
D.