LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 27
Co powinno znaleźć się w apteczce pierwszej pomocy dostępnej podczas stosowania środków ochrony roślin?

A.
B.
C.
D.