LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 7
Poniżej przedstawiono tabelę z informacjami o różnych środkach ochrony roślin. Wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje, jakie działania powinny być podjęte w przypadku niewłaściwego użycia jednego z tych środków.
Środek ochrony roślin Typ Stężenie Sposób użycia
Herbicyd A Herbicyd 5% Dozowanie za pomocą spryskiwacza
Fungicyd B Fungicyd 10% Dozowanie za pomocą spryskiwacza
Insektocyd C Insektocyd 20% Dozowanie za pomocą spryskiwacza
A.
B.
C.
D.