LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 32
Zidentyfikuj środek smarny, który jest najbardziej odpowiedni do użycia w warunkach o wysokich temperaturach.

A.
B.
C.
D.