LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 27
Podczas regulacji maszyny rolniczej, jakie czynniki powinieneś wziąć pod uwagę?

A.
B.
C.
D.