LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 13
Podczas przygotowywania ciągnika rolniczego do naprawy, jednym z kluczowych kroków jest zabezpieczenie go przed samoczynnym przemieszczaniem. Wskaż, który z poniższych sposobów NIE jest właściwym zabezpieczeniem w tym kontekście.

A.
B.
C.
D.