LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 31
Podczas przygotowywania urządzeń rolniczych do naprawy, istotne jest właściwe odłączenie ich od źródła zasilania. Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE w tym kontekście?

A.
B.
C.
D.