LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 19
Dokonujesz wpisu w książce przeglądów technicznych maszyn i urządzeń rolniczych po przeprowadzeniu przeglądu ciągnika rolniczego. Wskaż, które z poniższych informacji NIE powinny być zawarte w tym wpisie.

A.
B.
C.
D.