LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 22
Rozważając uprawę pszenżyta ozimego, określ najważniejszy czynnik siedliska wpływający na decyzję o terminie siewu.

A.
B.
C.
D.