LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 8
Rozważ następującą tabelę prezentującą wartości chwilowe prądu zmiennego w różnych punktach cyklu:
Punkt cyklu Wartość chwilowa prądu [A]
Początek cyklu 0
Maksimum cyklu 5
Koniec cyklu 0

Jakie jest prawdopodobne napięcie maksymalne w tym układzie, jeżeli wiemy, że impedancja wynosi 10Ω?
A.
B.
C.
D.