LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 31
Załóż, że masz do wykonania pomiar rezystancji kilku elementów układu elektrycznego. Do pomiaru używasz miernika uniwersalnego (multimetru) ustawionego na zakres 200 ohm. Jeżeli rezystancja elementu wynosi 300 ohm, to jaki wynik pokaże miernik?

A.
B.
C.
D.