LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 2
Przeprowadziłeś pomiar mocy elektrycznej silnika za pomocą miernika mocy. Wynik pomiaru wynosi 1500 W. Jak prawidłowo przedstawić ten wynik w kilowatach (kW)?

A.
B.
C.
D.