LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 38
Rozważ sytuację, w której maszyny rolnicze mają problemy z automatyczną współpracą na polu. Które z poniższych działań najprawdopodobniej pomoże rozwiązać ten problem?

A.
B.
C.
D.