LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 28
Interpretując dane z systemu telematycznego, otrzymałeś raport dotyczący pracy ciągnika rolniczego. Wskaźnik zużycia paliwa wynosi 15 l/h. Co to oznacza?

A.
B.
C.
D.