LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 19
Otrzymałeś następujące dane z systemu telematycznego:
Czas pracy (h)Zużycie paliwa (l)
15
210
315
420
Jakie działanie powinieneś podjąć na podstawie tych danych?
A.
B.
C.
D.