LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 8
Załóżmy, że uruchamiasz panel komputerowy w pojazdzie rolniczym. Które z poniższych czynności jest najważniejsze do wykonania przed rozpoczęciem pracy?

A.
B.
C.
D.