LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 33
Podczas obsługi panelu komputerowego w maszynie rolniczej, zauważyłeś, że niektóre funkcje nie są dostępne. Co może być tego przyczyną?

A.
B.
C.
D.