LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 15
Zakładając, że obsługujesz system sterujący pracą traktora, który z poniższych parametrów jest najważniejszy do monitorowania podczas pracy?
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.