LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 21
Zakładając, że obsługujesz system sterujący pracą traktora i zauważasz, że ciśnienie oleju silnikowego jest za niskie, co powinieneś zrobić?

A.
B.
C.
D.