LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 9
Podczas diagnostyki pojazdu rolniczego za pomocą narzędzia diagnostycznego, otrzymujesz kod błędu sugerujący problem z układem paliwowym. Jednakże, po sprawdzeniu układu paliwowego nie znajdujesz żadnych widocznych problemów. Co powinieneś zrobić następnie?

A.
B.
C.
D.