LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 27
Zauważasz, że maszyna rolnicza nie reaguje na polecenia sterowania. Które z poniższych urządzeń diagnostycznych najprawdopodobniej pomoże Ci zidentyfikować problem?

A.
B.
C.
D.