LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 6
Zauważyłeś, że automatyczny system wentylacji w twoim chlewni nie działa prawidłowo - niektóre obszary są zbyt gorące, podczas gdy inne są zbyt zimne. Co mogłoby być najbardziej prawdopodobną przyczyną tego problemu?

A.
B.
C.
D.