LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 40
Rozważ system CAN (Controller Area Network) stosowany w rolniczych pojazdach i maszynach. Jego poprawne działanie jest kluczowe dla prawidłowej komunikacji pomiędzy różnymi elementami systemu. Które z poniższych zdarzeń najprawdopodobniej spowoduje błąd w sieci przesyłu informacji wewnętrznej systemu CAN?
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.