LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 6
Zinterpretuj poniższą tabelę przedstawiającą harmonogram konserwacji układów sterujących i wykonawczych w traktorze rolniczym.
Element Okres konserwacji
Układ kierowniczy Co 100 godzin pracy
Układ hamulcowy Co 200 godzin pracy
Układ hydrauliczny Co 300 godzin pracy
Układ elektryczny Co 400 godzin pracy
Po ilu godzinach pracy traktora powinno się przeprowadzić konserwację układu hydraulicznego?
A.
B.
C.
D.