LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 12
Wyjaśnij, dlaczego bliskość do klientów jest ważna przy wyborze lokalizacji magazynu:

A.
B.
C.
D.