LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 38
Przedstawiasz plan zarządzania zapasami dla nowego produktu. Który z poniższych typów zapasów jest najbardziej odpowiedni do utrzymania w przypadku nieprzewidywalnej popytu na ten produkt?

A.
B.
C.
D.