LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 3
Rozważ następującą tabelę przedstawiającą stan zapasów w magazynie:
ProduktIlość
A100
B50
C200

Jaki wpływ na efektywność zarządzania magazynem ma utrzymanie aktualnych danych o stanie zapasów?
A.
B.
C.
D.