LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 24
Która z poniższych cech fizycznych produktu spożywczego może wpływać na sposób i miejsce jego magazynowania?

A.
B.
C.
D.