LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 39
Załóż, że masz do dyspozycji wózek widłowy do przenoszenia palet z towarem. W jakiej sytuacji powinieneś go użyć?

A.
B.
C.
D.