LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 21
Jakie dokumenty powinien otrzymać magazynier podczas przyjmowania towarów do magazynu?

A.
B.
C.
D.