LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 20
Załóż, że jesteś magazynierem w firmie, która korzysta z systemu WMS (Warehouse Management System). Otrzymałeś właśnie nową dostawę towarów do magazynu. Które z poniższych działań powinieneś podjąć jako pierwsze w systemie WMS?
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.