LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 26
Rozważ następującą sytuację: pracownik magazynu nie zabezpieczył poprawnie towaru, co doprowadziło do jego uszkodzenia. Jakie konsekwencje prawne może ponieść pracownik?

A.
B.
C.
D.