LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 14
Przyjmuje się, że Twoja rola jako magazyniera obejmuje zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa. Jakie działania możesz podjąć, aby zapewnić to zabezpieczenie?

A.
B.
C.
D.