LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 4
Jako magazynier, jakie konsekwencje możesz ponieść za niezabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa?

A.
B.
C.
D.