LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 22
Zakładasz system zabezpieczeń w magazynie. Który z poniższych elementów jest najmniej istotny do zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa znajdującego się w magazynie?

A.
B.
C.
D.