LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 4
Jesteś magazynierem w firmie produkcyjnej. Klient zgłasza reklamację dotyczącą jakości otrzymanego towaru. Twierdzi, że produkt jest wadliwy. Kto jest odpowiedzialny za tę sytuację?

A.
B.
C.
D.